โรงเรียนพัฒนาวิทยา
 
หน้าแรกพัฒนา
ข้อมูลสถานศึกษา
ผู้บริหาร บุคคลากร
คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
หลักสูตรสถานศึกษา
กฏระเบียบสถานศึกษา
ช่องทางติดต่อ แผนที่
กระดานสนทนา
ภาพข่าว กิจกรรม
องค์การบริหารกิจการ นร.
 

ระบบสารสนเทศ
 
  สารสนเทศสุถานศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ปฏิทินปฏิบัติการ
  ระบบ PSIS
  ระบบชำระเงินสมทบ
 

ติดต่อ ประสานงาน
 
โทรศัพท์ : 073-213-376
โทรสาร : 073-213-718
มือถือ : 086-490-5787
อีเมล์ : phatnaschool@gmail.com
aduldae@hotmail.com
 

ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
 
 
 

สถิติเข้าชม
 
วันนี้
14
เมื่อวาน
63
เดือนนี้
870
เดือนที่แล้ว
1,058
ปีนี้
13,634
ปีที่แล้ว
19,669
 

ผู้ดูแลระบบ
 
 
  บัญชีผู้ใช้งาน
 
  รหัสผ่าน
 
 
 
 

ประกาศผลสอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2560 รอบแรก ม.1

 

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยา  ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ในปีการศึกษา 2560 ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1  มีนักเรียนผ่านการสอบคัดเลือกดังนี้

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชาย
1 เด็กชายรอมฏอน   มะนอ
2 เด็กชายมูฮัมหมัดฮาฟิส   สาเม๊าะ
3 เด็กชายอลีฟ   สารีมา
4 เด็กชายอารง   สะดียามู
5 เด็กชายอัลซารีฟ   กาหม๊ะ
6 เด็กชายอัฟนัน   สามอ
7 เด็กชายเกาษัร   สะอะ
8 เด็กชายฟุรกอน   กาปิง
9 เด็กชายอิรฟาน   ลงยะระ
10 เด็กชายมูฮัมหมัดฟาอิส   ดอนิ
11 เด็กชายลุตฟี   ดูมาลี
12 เด็กชายมูฮัมหมัดกาดาฟี่   งอปูแล
13 เด็กชายอับดุลมูฮัยมีน   ยีมะแอ
14 เด็กชายอับดุลฟัตตะห์   ยีดิง
15 เด็กชายรามีย์   ดะลี
16 เด็กชายมุสตากีม   หะยีสะมะแอ
17 เด็กชายแวมูฮัมมัดอามีน   แวเด็ง
18 เด็กชายอัคมาล   สุหลง
19 เด็กชายไพศอล   ดามูซอ
20 เด็กชายฟาอิซ   ดอเลาะอีแต
21 เด็กชายนัสรุน   แซ่หลี
22 เด็กชายอิรฟาน   รามะ
23 เด็กชายฆอฟฟารุ   ราวงษ์
24 เด็กชายอัซรีฟ   วาโด
25 เด็กชายอามีรุลฮากีม   สะดียาดี
26 เด็กชายอาลาวี   ดือราแม
27 เด็กชายสาเหะรุสลัน   ตวันเยะ
28 เด็กชายรอมาฏอน   อุมัย
29 เด็กชายซายูตี   ฮะซา
30 เด็กชายนัสรุน   สายาอะ
31 เด็กชายอับดุลฮาฟิส   ลาบูอาปี
32 เด็กชายอภินันท์   สาแล
33 เด็กชายซอและห์   อุสมัน
34 เด็กชายเตาเฟต   เจ๊ะเล็ง
35 เด็กชายอัลฟารุต   ดอเลาะ
36 เด็กชายมูฮัยมิน   คาเร็ง
37 เด็กชายนาวี   ดีสะเอะ
38 เด็กชายนาอิฟ   ดือราเซะมิง
39 เด็กชายอิลฮัม   ดือเระ
40 เด็กชายฮะบิ้บ   หะยีจิ
41 เด็กชายสุไลมาน   แลมะ
42 เด็กชายโนร์ฮากีมมีน   มอลอ
43 เด็กชายนะวาวีย์   ฮะซา
44 เด็กชายมูฮำมัดวารี  ลือแบซา
45 เด็กชายซาลิม   เจะแต
46 เด็กชายซานูซี    สาและ
47 เด็กชายอาติฟ     มะลาเฮง
48 เด็กชายฟาฮามี    เลาะบือซา

**  หมายเหตุ :  สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ให้นักเรียนมารายงานตัวพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 1-5  เมษายน 2560 ดังนี้

  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว   จำนวน 3 รูป
  • สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด
  • ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1  ฉบับจริง
  • เอกสารับรองผลการเรียนศาสนา (ถ้ามี)
  • เอกสารสิทธิที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุง (ถ้ามี)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หญิง
1 เด็กหญิงนูรุลฟิรดาวส์   เปาะซา
2 เด็กหญิงอาฟีณี   โย๊ะมา
3 เด็กหญิงรัชชนก   อุเซ็ง
4 เด็กหญิงนูรนายีฮะห์   บือราเฮง
5 เด็กหญิงอาอีเสาะ   เกะรา
6 เด็กหญิงรูวัยดา   มูซอดี
7 เด็กหญิงณัฐยูวา   หะยีฮามะ
8 เด็กหญิงฮาสานะห์   ดอเลาะ
9 เด็กหญิงอานีตา   เจะปอ
10 เด็กหญิงรุสนี   ตาเฮ
11 เด็กหญิงโซเฟีย   สาแมยาลอ
12 เด็กหญิงอานิส   ยูโซ๊ะ
13 เด็กหญิงอาฟีฟะห์   กอเซ็ง
14 เด็กหญิงนูรุลไอนี   ซา
15 เด็กหญิงฟิรดาวส์   สะมะแอ
16 เด็กหญิงอัฟนันท์   การ์มดิน
17 เด็กหญิงนุรฟิตรี   สาและ
18 เด็กหญิงลาตีฟาห์   ดาราแม็ง
19 เด็กหญิงฟาฮาน่า   มะมิง
20 เด็กหญิงรุสณีซา   บินเซะ
21 เด็กหญิงรุสนา   บือราเฮง
22 เด็กหญิงวิลดา   ลาเซ็ง
23 เด็กหญิงอัฟนาน   อีซอ
24 เด็กหญิงสุวัยบะห์   หะยีสาอิ
25 เด็กหญิงวารดีนา   อาลี
26 เด็กหญิงซีตีรอกีเย๊าะ   บินมามะ
27 เด็กหญิงอารดา   กาซอ
28 เด็กหญิงฆูไซฟะห์   ซง
29 เด็กหญิงอิบตีซาม   โต๊ะลง
30 เด็กหญิงซอฟียะห์   ซง
31 เด็กหญิงฟิตรี   โฮมียอ
32 เด็กหญิงอิมาน   เจ๊ะอูเส็น
33 เด็กหญิงอิคลัศ   ดิงดอรอแม็ง
34 เด็กหญิงซูวัยบะห์   กะดะแซ
35 เด็กหญิงกิสมีนา   ปาทาน
36 เด็กหญิงต่วนฟารีซา   โตะกูบาฮา
37 เด็กหญิงฮานันชาฮีดา   ฮามะ
38 เด็กหญิงวันฟิตรี   ยีโดะ
39 เด็กหญิงอาซียะห์   เซะบารู
40 เด็กหญิงอารีนี   ยามา
41 เด็กหญิงร็อยยาน   สะอะ
42 เด็กหญิงอามารีนา   มะลี
43 เด็กหญิงอัสมะอ์   สาและมิน
44 เด็กหญิงอารีนา   หะยีอาเมาะ
45 เด็กหญิงฮายาตี   ตะทู
46 เด็กหญิงนุรไฮมา   สะมะแอเจ๊ะมะ
47 เด็กหญิงอานิลดา   นือเร็ง
48 เด็กหญิงซาฟีนา   ดีแม
49 เด็กหญิงซีรีฮัน   นือเร็ง
50 เด็กหญิงนัสรีน   ฮายอ
51 เด็กหญิงอานีตา   สาและ
52 เด็กหญิงนูรฟาฏิมา   สาและ
53 เด็กหญิงตัสนีม   มะยีแต
54 เด็กหญิงฟาเดีย   ดอคอ
55 เด็กหญิงนาเดียร์   เจ๊ะเลาะ
56 เด็กหญิงฟัตมี   สาและ
57 เด็กหญิงฮุสนา   ดอเลาะ
58 เด็กหญิงฟาเซีย   แวฮามะ
59 เด็กหญิงฟารีดา   มะเกะ
60 เด็กหญิงไรฮัน   แยนา
61 เด็กหญิงสุไฮลา   เวาะก๊ะ
62 เด็กหญิงนัสรี   มะโระ
63 เด็กหญิงนาวาล   จึเลาะ
64 เด็กหญิงมูนา   ซาบารอ
65 เด็กหญิงนัซมีย์   เล๊ะนุ๊
66 เด็กหญิงอานีฟา   ยูโซ๊ะ
67 เด็กหญิงนูรฟาติน   ยามูสะนอ
68 เด็กหญิงอิศบาฮ   ดือราแม
69 เด็กหญิงสาบีณา   ดอมะ
70 เด็กหญิงฟิตรี   ยูโซ๊ะ
71 เด็กหญิงนาดา   ดาซอตาลาแด
72 เด็กหญิงนูรฟูดเดีย   พัฒนวิวัฒน์
73 เด็กหญิงต่วนนาเดียร์   สูเระ
74 เด็กหญิงนัสรินท์   สามะเอะ
75 เด็กหญิงนูรีนาร์   มาฮะ
76 เด็กหญิงฟาติน   บือราเฮง
77 เด็กหญิงตัสนีม   เบงบูงอ
78 เด็กหญิงวานิตา  กูวิง
79 เด็กหญิงนิอิฟตีนา   กือจิ
80 เด็กหญิงวรรณิดา   มูดอ
81 เด็กหญิงสุรินดา    ยือลาแป
82 เด็กหญิงฟิรดาว    ดอปอ
83 เด็กหญิงนินารีณี   หะมิดอเล๊าะ
84 เด็กหญิงอัฟนาน   มาจิ
85 เด็กหญิงฮัยฟาอ    ดอเล๊าะห์
86 เด็กหญิงนัสรินย์   เกษธิมา
87 เด็กหญิงนัจมีย์   ดือราโอะ
88 เด็กหญิงอัสนา    มีทอง

** หมายเหตุ : สำหรับนักเรียนที่มีรายชื่อตามที่ปรากฏ ให้นักเรียนมารายงานตัวพร้อมหลักฐาน ภายในวันที่ 1-5 เมษายน 2560 ดังนี้ รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 2 ชุด ระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 ฉบับจริง เอกสารับรองผลการเรียนศาสนา (ถ้ามี) เอกสารสิทธิที่ได้รับการยกเว้นค่าบำรุง (ถ้ามี)

 
  ประกาศโดย : Webmaster DaE / งานประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ : 23/02/17 อ่าน : 139 ครั้ง
 
 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนนะห์ฏอตุลอุโลมยะลา
52 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-3376 โทรสาร : 0-7321-3376 E-Mail : phatnaschool@gmail.com
Copyright 2011 โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนนะห์ฏอตุลอุโลมยะลา : All Rights Reserved
ออกแบบโดย อีซีคอมยะลา