โรงเรียนพัฒนาวิทยา
 
หน้าแรกพัฒนา
ข้อมูลสถานศึกษา
ผู้บริหาร บุคคลากร
คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์
หลักสูตรสถานศึกษา
กฏระเบียบสถานศึกษา
ช่องทางติดต่อ แผนที่
กระดานสนทนา
ภาพข่าว กิจกรรม
องค์การบริหารกิจการ นร.
 

ระบบสารสนเทศ
 
  สารสนเทศสุถานศึกษา
  ตรวจสอบผลการเรียน
  ปฏิทินปฏิบัติการ
  ระบบ PSIS
  ระบบชำระเงินสมทบ
 

ติดต่อ ประสานงาน
 
โทรศัพท์ : 073-213-376
โทรสาร : 073-213-718
มือถือ : 086-490-5787
อีเมล์ : phatnaschool@gmail.com
aduldae@hotmail.com
 

ตราสัญลักษณ์สถานศึกษา
 
 
 

สถิติเข้าชม
 
วันนี้
14
เมื่อวาน
63
เดือนนี้
870
เดือนที่แล้ว
1,058
ปีนี้
13,634
ปีที่แล้ว
19,669
 

ผู้ดูแลระบบ
 
 
  บัญชีผู้ใช้งาน
 
  รหัสผ่าน
 
 
 
 
คำขวัญ ปรัชญา วิสัยทัศน์
 
คำขวัญ

โรงเรียนสะอาด มารยาทงาม วิชาการเด่น

โรงเรียนสะอาด หมายถึง สะอาดตา สะอาดใจ นั่นคือมีการจัดระบบสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ในโรงเรียนให้ถูกหลักโดยเน้นความสะอาด ร่มรื่น เพื่อสร้างบรรยากาศ การเรียนรู้ โดยให้โรงเรียนเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองที่อบอุ่น มีความน่าอยู่ น่าศึกษาเล่าเรียน รวมถึงความสะอาดที่ปราศจากสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง

มารยาทงาม หมายถึง นักเรียนและบุคลากรทุกคนเป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประกอบกับกิริยาวาจา ที่สุภาพเรียบร้อย รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน รู้จักหน้าที่ มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเอง และส่วนรวม

วิชาการเด่น หมายถึง นักเรียนเป็นผู้มีความกระตือรือน้นในการศึกษาหาความรู้ อย่างต่อเนื่อง นำความรู้ทางวิชาการสามัญและศาสนา มาใช้ในการดำเนินชีวิตและพัฒนาชุมชนของตนเอง และเป็นผู้คิดเป็น ทำเป็น และแก้ปัญหาเป็น

ปรัชญา

การศึกษาคู่คุณธรรม เพื่อพัฒนาชีวิตและสังคม

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์โรงเรียน

"ภายในปีการศึกษา 2561 โรงเรียนพัฒนาวิทยามุ่งพัฒนาผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านความสามารถในการใช้เทคโนโลยีและการใช้ภาษาสากล โดยจัดการศึกษาตามหลักการศาสนาอิสลามร่วมกับชุมชน พัฒนาระบบบริหารจัดการให้เอื้อต่อการพัฒนาครู บุคลากรสู่มืออาชีพที่สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล"

 
  ประกาศโดย : / เมื่อวันที่ : อ่าน : ครั้ง
 

โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนนะห์ฏอตุลอุโลมยะลา
52 ถ.ผังเมือง 2 ต.สะเตง อ.เมืองยะลา จ.ยะลา 95000
โทรศัพท์ : 0-7321-3376 โทรสาร : 0-7321-3376 E-Mail : phatnaschool@gmail.com
Copyright 2011 โรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนนะห์ฏอตุลอุโลมยะลา : All Rights Reserved
ออกแบบโดย อีซีคอมยะลา