การแต่งกายของนักเรียน โรงเรียนกำหนดเครื่องการแต่งกาย โดยแบ่งตามเพศ และตามระดับชั้นอิสลามศึกษาดังนี้

นักเรียนชายทุกระดับชั้น

 • เสื้อแขนสั้น สีขาว
  • บริเวณหน้าอกด้านขวาให้ปักตัวอักษรด้วยด้าย สีแดง
  • แถวที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ พ.ว.
  • แถวที่ 2 ปัก ชื่อ สกุล
  • แถวที่ 3 ปัก เลขประจำตัวนักเรียน
 • กางเกงขายาว สีดำ
 • รองเท้าผ้าใบ สีดำ ไม่มีลาย
 • ถุงเท้า สีดำ ไม่มีลาย
 • ทรงผม รองทรงยาวไม่เกิน 5 ซม.

นักเรียนหญิง (ชั้นอิสลามศึกษาตอนต้น : อิบติอาอียะห์)

 • ผ้าคลุมสีขาว ทรงกลม ยาวเลยข้อศอก
  • บริเวณหน้าอกด้านขวาให้ปักตัวอักษรด้วยด้าย สีแดง
  • แถวที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ พ.ว.
  • แถวที่ 2 ปัก ชื่อ สกุล
  • แถวที่ 3 ปัก เลขประจำตัวนักเรียน
 • เสื้อแขนยาว มีกระดุมยาวเลยเข่า
 • ประโปรงยาว สีกรมท่า
 • รองเท้าผ้าใบ สีขาว ไม่มีลาย
 • ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลาย

นักเรียนหญิง (ชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง : มุตะวัซซิเฏาะฮ)

 • ผ้าคลุมสีกรมท่า ทรงกลม ยาวเลยข้อศอก
  • บริเวณหน้าอกด้านขวาให้ปักตัวอักษรด้วยด้าย สีแดง
  • แถวที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ พ.ว.
  • แถวที่ 2 ปัก ชื่อ สกุล
  • แถวที่ 3 ปัก เลขประจำตัวนักเรียน
 • เสื้อแขนยาว มีกระดุมยาวเลยเข่า
 • ประโปรงยาว สีกรมท่า
 • รองเท้าผ้าใบ สีขาว ไม่มีลาย
 • ถุงเท้า สีขาว ไม่มีลาย

นักเรียนหญิง (ชั้นอิสลามศึกษาตอนปลาย : ซานาวีย์)

 • ผ้าคลุมสีกรมท่า ทรงกลม ยาวเลยข้อศอก
  • บริเวณหน้าอกด้านขวาให้ปักตัวอักษรด้วยด้าย สีแดง
  • แถวที่ 1 ปักชื่อโรงเรียนอักษรย่อ พ.ว.
  • แถวที่ 2 ปัก ชื่อ สกุล
  • แถวที่ 3 ปัก เลขประจำตัวนักเรียน
 • เสื้อยูเบาะฮ์ แขนยาวสีกรมท่า
 • ประโปรงยาว สีกรมท่า
 • รองเท้าผ้าใบ สีดำ ไม่มีลาย
 • ถุงเท้า สีดำ ไม่มีลาย