ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเรียนต่อ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1

ตามที่โรงเรียนพัฒนาวิทยาได้เปิดทำการรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565 รอบที่ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 30 มกราคม 2565 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในการนี้จึงขอให้นักเรียนที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ตามกำหนดการต่อไปนี้

รายชื่อผู้สมัครสอบนักเรียนใหม่ 2565 รอบที่ 1 แบ่งตามโปรแกรมวิชา

โปรแกรมวิชาการคัดเลือกวันที่
MSOสอบรายวิชาสามัญ,
สอบสัมภาษณ์รายวิชาศาสนา
5/1/65
08:30 – 12:00
GP, SMA, SMP, ILP, DVPใบรับรองผลการเรียนรายวิชาสามัญและศาสนา,
สอบสัมภาษณ์รายวิชาศาสนา (กรณีไม่มีใบรับรอง)
5/1/65 – 10/1/65
08:30 – 12:00

ห้องเรียนโปรแกรม Change MSO (คณิต วิทย์ โอลิมปิค)

สอบคัดเลือก (สอบข้อเขียนวิชาสามัญและสอบสัมภาษณ์วิชาศาสนา)  ในวันเสาร์ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ สนามสอบโรงเรียนพัฒนาวิทยา  (โดยช่วงเวลาดังกล่าวผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมพบปะ พูดคุย ณ ห้องประชุมอาคารเรียน 4)

ห้องเรียนโปรแกรม GP (ทั่วไป) / SMP (วิทย์-คณิตทั่วไป) / SMA (วิทย์-คณิตเข้มข้น) / ILP (ภาษาเข้มข้น)

คัดเลือกนักเรียนใหม่ โดยจะพิจารณาจากเอกสารหลักฐานหรือผลการเรียนของนักเรียน ทั้งนี้ ให้นักเรียน ยื่นเอกสารหลักฐานด้วยตนเองพร้อมสอบสัมภาษณ์วิชาศาสนา  ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดี ที่ 10 กุมภาพันธ์  2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.


เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมสำหรับการสอบคัดเลือก

 • ใบรับรองผลการเรียนวิชาสามัญ (5 ภาคเรียน)
  *สำหรับห้องเรียนโปรแกรม SMA นักเรียนต้องมีผลการเรียนเฉลี่ย 5 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • ใบรับรองผลการเรียนอิสลามศึกษา (5 ภาคเรียน)
  * กรณีนักเรียนที่ไม่มีใบรับรองผลการเรียนอิสลามศึกษา นักเรียนต้องเข้ารับการสอบสัมภาษณ์รายบุคคลกับงานวิชาการศาสนา
 • (เอกสารหลักฐานดังกล่าวให้นักเรียนนำมาในวันและเวลาที่กำหนด)

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในวันอาทิตย์ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565

นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ทาง  WWW.PHATNA.AC.TH หรือ ทางเพจโรงเรียนพัฒนาวิทยา ยะลา


การยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ (ชำระเงิน)

นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ  ให้นักเรียนดำเนินการยืนยันสิทธิ์ (ชำระเงิน) ระหว่างวันที่ 19 – 22 กุมภาพันธ์ 2565  ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.00 น.


เอกสารหลักฐานการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ

1. ใบสมัครเข้าเรียน (รับที่โรงเรียน)
2. บัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน / บิดา / มารดา (ฉบับจริง)
3. สำเนาประจำตัวประชาชนของนักเรียน / บิดา / มารดา (อย่างละ 3 ฉบับ)
4. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน / บิดา / มารดา (อย่างละ 3 ฉบับ)
5. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปพ.1 : ป. หรือ ปพ.1 : บ. (ฉบับจริง)
6. ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรอิสลามศึกษา ปอ.1 (ฉบับจริง)
7. รูปถ่ายนักเรียน จำนวน 3 รูป  (ขนาด 1.5 นิ้ว)
8. ใบรับรองผลการเรียนวิชาสามัญ  5  ภาคเรียน (ฉบับจริง)
9. ใบรับรองผลการเรียนอิสลามศึกษา 5 ภาคเรียน (ฉบับจริง)

*เอกสารหลักฐานข้อ 5 และข้อ 6 ให้นักเรียนนำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ระหว่างวันจันทร์ ที่ 4 ถึง
   วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 15.00 น.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *